Банер

Правила подачі рукопису статті

1. Оформлення рукопису статті за вимогами журналу (посилання)

2. Надання рукопису статті та ліцензійного договору до редакції одним із зручних для авторів способом:

3. Виконати оплату за додрукарську підготовку рукопису статті в розмірі 1000,00 грн (аванс).

Рахунок (квитанція) на оплату надається менеджером при отриманні авторського рукопису статті та ліцензійного договору.

4. Робота з редакцією з коректуваннята доопрацювання статті відповідно до зауважень рецензентів і редакторів.

5. Після прийняття редакцією позитивного рішення про публікацію статті провести остаточну оплату суми згідно виставленого рахунку-фактурі (інвойсу) на оплату. Термін оплати вказано в рахунку-фактурі (інвойсі).

Сума, сплачена відповідно до п. 3 правил подачі рукопису статті, зараховується як аванс в оплату після прийняття рішення про публікацію статті (вартість послуг редакції посилання). Фактом, що підтверджує надання послуги, є опублікована стаття на сайті журналу http://journals.uran.ua/eejet.

У разі негативного рішення рецензентів щодо публікації статті в «Східно-Європейському журналі передових технологій» сума авансу(П. 3) не повертається і покриває послуги з додрукарської роботи зі статтею. Відправлена редакцією відмова (виконана додрукарська підготовка, а саме редагування / рецензування статті) на електронну пошту автора (авторів), зазначених у статті, є фактом підтвердження виконаних робіт.

6. Надати в редакцію пакет документів (див. за посиланням)

Увага! Автор (колектив авторів), подаючи рукопис до редакції "Східно-Європейського журналу передових технологій", погоджується з усіма вимогами до оформлення, подачі рукопису статті та оплату і несе повну відповідальність у разі порушення цих вимог.

 
 

Банер

Автор (коллектив авторов), подавая рукопись в редакцию "Восточно-Европейского журнала передовых технологий",
соглашается со всеми требованиями к оформлению, подаче рукописи статьи и оплате
и несет полную ответственность в случае нарушения этих требований

© PC "TECHNOLOGY CENTER"