Пн - Пт: 9:00 - 18:00
Сб-Нд: зачинено
+38 (057) 750-89-90
+38 (050) 381-10-77
eejet@entc.com.ua
c7508990@gmail.com
ISSN 1729-3774 (print)
ISSN 1729-4061 (on-line)

Вимоги до оформлення статті

1

Вимоги до оформлення тексту

Шрифт – Times New Roman
Розмір шрифту – 14
Інтервал – 1
Поля документа – 20 мм
Мінімальна кількість сторінок – 15
Мова статті: українська, російська

2

Структура статті

УДК

НАЗВА СТАТТІ  УКРАЇНСЬКОЮ 

І. Б. Прізвище, І. Б. Прізвище….  українською мовою


НАЗВА СТАТТІ  
РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ


І. Б. Прізвище, І. Б. Прізвище…. 
російською мовою


НАЗВА СТАТТІ  
 АНГЛІЙСЬКОЮ  МОВОЮ


Ім'я Прізвище, Ім'я Прізвище….  
англійською мовою


Анотація українською мовою
Ключові слова українською мовою

Анотація російською мовою
Ключові слова російською мовою

  1. Вступ

  2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми

  3. Мета та задачі дослідження

  4. Матеріали та методи досліджень (розділ необхідно назвати так, щоб була зрозуміла «експериментальна» і «методична» складові авторського дослідження)

  5. Результати досліджень (розділ необхідно назвати так, щоб була зрозуміла суть авторського дослідження)

  6. Обговорення результатів  (розділ необхідно назвати так, щоб була зрозуміла суть авторського дослідження)

  7. Висновки

  8. Подяка (за наявності такої)

Література
References
Відомості про авторів англійською мовою 
Відомості про авторів українською мовою 
Відомості про авторів російською мовою 

Поштова адреса для відправки журналу

3

Вимоги до назви статті

 • Не містить абревіатур
 • Строго відповідає змісту статті
4

Вимоги до української та російської анотацій

 • Не менше 1800 знаків з пробілами
 • Не більше 1900 знаків з пробілами
 • Не містить абревіатур, зрозумілих лише з контексту статті
5

Вимоги до ключових слів

 • Не більше 10 слів
 • Не містять абревіатур, зрозумілих лише з контексту статті
 • Подаються в називному відмінку
 • Розділені комами
6

Вимоги до оформлення рисунків

 • Перед рисунком в обов'язковому порядку повинне бути посилання на рисунок у вигляді рис. 1, рис. 2–4, рис. 5, а. Перед рисунком повинна бути посилання на рисунок (в тому ж розділі/підрозділі, що і сам рисунок)
 • Підрисунковий підпис повинен мати вигляд: Рис. 1. Назва рисунка.
  Якщо рисунок складається з декількох підрісунков, то підпис до рисунку повинен виглядати наступним чином: Рис. 1. Назва рисунка: а – назва першого підрисунка; б – назва другого підрисунка...
 • Якщо на рисунку є позначення, скорочення або абревіатури, розшифрування яких не було надане раніше в тексті, то в підрисунковому підписі повинні бути пояснення. Наприклад, на рисунку зображено три графіка, які відповідно позначені цифрами 1, 2 і 3. Тоді підпис до рисунку повинен мати вигляд: Рис. 1. Назва рисунка: 1 – графік 1; 2 – графік 2; 3 – графік 3.
 • Всі підрисункові підписи повинні бути частиною тексту.
 • Рисунки повинні мати обтікання «В тексті».
 • Написи на рисунку не повинні бути жирними або похилими.
 • Всі написи на рисунку повинні бути написані одним шрифтом і одним розміром. Виняток - скріншоти тих програм, які не дозволяють редагувати шрифт.
 • Індекси на рисунку повинні мати такий самий вигляд, як і індекси в тексті.
 • На графіках підписи осей повинні бути віднесені від шкал на однакову відстань не менше 0,5 см.
 • Щонайменше один розмір (висота або ширина) у підрисунків має бути одинаковим. У підрисунків, розташованих горизонтально, повинна бути одна висота, у розташованих вертикально - ширина.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
 • Рисунки повинні бути хорошої якості (не менше 300 dpi). Написи на рисунках повинні бути чіткими і легко читатися, лінії рисунка не повинні розпливатися. На рисунку не повинно бути шумів.
 • Для того щоб зробити рисунки у хорошій якості Ви можете скористатися нашими відеоуроками за посиланням.

Image
Image
 • Редакція залишає за собою право відхилити роботу в разі відмови авторів надати вихідні файли рисунків, щоб уникнути фальсифікації даних (dwg - для креслень KОМПАС, SolidWorks, AutoCad, cdr - для файлів CorelDRAW, xls / xlsx - для Excel і т.д.).
7

Вимоги до оформлення таблиць

 • Шапка таблиці не містить порожніх клітинок
 • Якщо у Вашому документі таблиця розривається на кілька сторінок, повторно робити підпис на новій сторінці не потрібно!
 • Всі таблиці повинні бути розташовані вертикально
8

Вимоги до оформлення формул

 • Формули повинні бути набрані в редакторі формул MathType
 • Посилання на формулу в тексті мають вигляд (1), (2)–(4)
 • Формули повинні бути пронумеровані
 • Вирівнювання нумерації за правим краєм
 • Формула є частиною тексту, тому після формули повинен стояти змістовний знак: якщо далі йде нове речення, то точка; якщо далі пояснення, то кома

9

Вимоги до оформлення посилань на літературні джерела в тексті

 • Посилання на літературні джерела мають вигляд [1], [2–6]
 • Посилання повинні йти за чергою їх згадування в статті
 • На всі літературні джерела, наведені в розділі Література, посилання повинні бути в тексті статті обов'язково!

10

Вимоги до оформлення списку джерел у розділі Література

 • Джерела оформляються згідно стандарту АРА
 • Подивитися, як оформити посилання на джерело, розташоване на платформі OJS
 • Джерел повинно бути не менше 10
 • У списку посилань не менше 60 % повинно бути на іноземні джерела. Щоб знайти актуальні іноземні джерела за Вашою тематикою Ви можете скористатися даним відео
 • Якщо в списку посилань використовуються ГОСТи і загальнонаціональні стандарти, необхідно приводити їх зарубіжні аналоги
 • Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 20 % (тобто якщо Ви використали 10 посилань, з них може бути не більше 2 на Ваші роботи)
11

Вимоги до списку літератури англійською мовою (References)

 • Список літератури, оформлений мовою статті, перекласти англійською
 • Список літератури повинен бути оформлений згідно стандарту АРА
12

Вимоги до оформлення відомостей про авторів

Просимо оформити відомості про кожного автора згідно прикладу нижче (в чіткій послідовності):

Англ.

Укр.

Рос.

Oleksij Fomin

Doctor of Technical Sciences, Professor

Department of Cars and Carriage Facilities

State University of Infrastructure and Technologies

Kyrylivska str., 9, Kyiv, Ukraine, 04071

E-mail: 000000@ukr.net

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2387-9946 

Contact tel.: 095-000-00-00

Number of articles in national databases –
355

Number of articles in international databases –
59

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/O_Fomin   

  

Фомін Олексій Вікторович

Доктор технічних наук, професор

Кафедра «Вагони та вагонне господарство»

Державний університет інфраструктури та технологій

вул. Кирилівська, 9, м. Київ, Україна, 04071

E-mail: 000000@ukr.net

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2387-9946

Контактний тел.: 095-000-00-00

Кількість статей в загальнодержавних базах даних – 355

Кількість статей в міжнародних базах даних – 59

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/O_Fomin

 

Фомин Алексей Викторович

Доктор технических наук, профессор

Кафедра «Вагоны и вагонное хозяйство»

Государственный университет инфраструктуры и технологий

ул. Кириловская, 9, г. Киев, Украина, 04071

E-mail: 000000@ukr.net

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2387-9946

Контактный тел.: 095-000-00-00

Количество статей в
общегосударственных базах данных – 355

Количество статей в международных
базах данных – 59

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/O_Fomin

 

13

Поштова адреса для відправки журналу (обов'язково умова: одержувач і адреса повинні соотвествовать п. 10.3 Ліцензійного договору)

Оформлення строго у відповідності з прикладом:

Іванов Сергій Петрович
Відділення Нової пошти №45 (м. Київ, вул. Ватутіна, 24)
Контактний тел.: +38050-33-77-888

14

Після оформлення статті звіртеся з чек-листом (англ. Checklist)

15

Перш ніж надіслати статтю,ознайомтесь з вимогами, за якими оцінюють Вашу статтю наші рецензенти, та перевірте, чи відповідає Ваша робота вимогам

Перед відправкою рукопису переконайтеся, що:
 • Ви виконали всі обмеження на кількість слів і символів згідно з вимогами журналу,
 • Ви представили всі необхідні розділи в Вашій статті,
 • У Вашій статті немає проблем з граматикою і пунктуацією,
 • Ви надаєте всю запитувану контактну інформацію,
 • Всі рисунки і таблиці на місці і в належній якості,
 • Всі рисунки представлені в потрібній роздільній здатності,
 • Ви використовуєте правильний формат оформлення посилань,
 • Ви обумовили всі конфлікти інтересів,
 • Отримано згоду від усіх співавторів.

РЕДАГУВАННЯ ***

Термін виконання від 1 тижня до 2 місяців

 1. Після того як стаття пройшла першочергову перевірку необхідно надати пакет документів та сплатити авансовий платіж після чого Ваша стаття відправляється на опрацюванню редактору.

**Процедура редагування має на увазі перевірку статті за формальними ознаками, правильність оформлення згідно з вимогам

 1. Отримати відповідь від редакторів журналу. Якщо є корективи, то необхідно їх врахувати і відправити статтю назад по електронній пошті

РЕЦЕНЗУВАННЯ *

Термін виконання 1-6 місяців

 1. Наша редакція практикує подвійне сліпе рецензування

*Процедура рецензування має на увазі перевірку на плагіат, перевірку відповідності назви статті та змісту, перевірку змістовної частини статті 

 1. Отримати відповідь від рецензентів. Якщо є корективи, то необхідно їх врахувати і відправити назад по електронній пошті
 2. Якщо корективів немає або виправлені всі висловлені рецензентами зауваження, стаття відправляється на опрацювання до редактора верстки

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДО СТАТТІ

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД РЕДАКЦІЇ

Фахівці нашої редакції можуть допомогти Вам з оформленням статті:
 • Оформлення статті згідно з вимогами
 • Професійний технічний переклад статті англійською мовою
 • Оформлення списку літератури згідно APA
 • Оформлення списку літератури англійською мовою згідно АРА
 • Редагування рисунків
 • Оформлення формул в редакторі формул MathType
 • Підготувати для публікації ваші статті для інших українських та зарубіжних наукових видань

ОТРИМАННЯ ЖУРНАЛУ

 • Про вихід журналу в світ повідомляється автору по електронній пошті 
 • Друкований екземпляр журналу буде відправлений "Новою поштою" за адресою, вказаною в п. 10.3 ліцензійного договору. Згідно з умовами оплати публікації друкований примірник журналу оплачується окремо
 • Електронну версію журналу Ви можете побачити в архіві на нашому сайті 
photo_2020-03-13_16-34-08.jpg

вул. Шатилова дача, 4, оф. 702 (8 пов.),
м. Харків, Україна, 61165

+38 (057) 750-89-90
+38 (050) 381-10-77
+38 (097) 020-27-30
+38 (073) 081-39-36

 

eejet@entc.com.ua

Image
Image
Image
Image