Банер

Просимо авторів ознайомитися !!!

 

Останнім часом почастішали випадки подачі для опублікування рукописів, основні наукові результати яких були опубліковані раніше в інших виданнях (журналах, збірниках праць, авторефератах). З метою обійти програми антиплагіату (переформулювання, заміна частини тексту, надання даних таблиць, що були раніше опубліковані, у вигляді графіків, тощо), професійно переписуються тексти, використовуючи такі опубліковані раніше статті.

Все це відноситься до категорії плагіату * або самоплагіату **.

«Східно-Європейський журнал передових технологій» не публікує такі рукописи.

При виявленні в рукопису статті плагіату або самоплагіату:

- рукопис видаляється з плану публікацій;

- колективу авторів не повертається аванс в розмірі 1000,00 грн .;

 

- колектив авторів (всі співавтори) фіксується в окремій загальній базі даних, що включає інформацію про вчених, які порушують етику наукових публікацій;

- при виявленні плагіату редакція направляє офіційний лист керівництву всіх співавторів з повідомленням про недобросовісну поведінку і порушення етичних норм співавторами статті.

 

Редакція «Східно-Європейського журналу передових технологій»

 

* Плагіат - навмисне скоєне фізичною особою незаконне використання або розпорядження охоронюваними результатами чужої творчої праці, яке супроводжується доведенням до інших осіб неправдивих відомостей про себе як про дійсного автора. Плагіат може бути порушенням авторсько-правового законодавства і патентного законодавства і в якості таких може потягнути за собою юридичну відповідальність. З іншого боку, плагіат можливий і в галузях, на які не поширюється дія будь-яких видів інтелектуальної власності, наприклад, в математиці та інших фундаментальних наукових дисциплінах

(Джерело: https://ru.wikipedia.org/wiki/Плагиат)

 

** Самоплагіат - використання тексту своїх більш ранніх публікацій в ситуації, де це засуджується або не допускається. Автор, який займається самоплагіатом, таким чином створює у читача хибне враження новизни, що міститься в статті матеріалу

(Джерело: https://ru.wiktionary.org/wiki/самоплагиат)

 
 

Автор (коллектив авторов), подавая рукопись в редакцию "Восточно-Европейского журнала передовых технологий",
соглашается со всеми требованиями к оформлению, подаче рукописи статьи и оплате
и несет полную ответственность в случае нарушения этих требований

© PC "TECHNOLOGY CENTER"