Банер

Інформація про журнал

 

Міжнародний наукометричний науковий журнал "Східно-Європейський журнал передових технологій"

 

ISSN 1729-4061 (Online)
ISSN 1729-3774 (Print)

Свідоцтво про реєстрацію завантажити 

Реєстрація ДАК з технічних наук (детальніше)

 

Засновники:

НВП ПП «Технологічний Центр»

Українська державна академія залізничного транспорту

Видавець:
НВП ПП «Технологічний Центр»

DOI: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061

Періодичність виходу: 6 разів на рік
Мова публікацій: англійська
Рубрики журналу посилання

 

"Східно-Європейський журнал передових технологій" використовує політику подвійного сліпого рецензування (посилання)


"Східно-Європейський журнал передових технологій" індексується в світових наукометричних базах даних і системах: CrossRef, IndexCopernicus, American Chemical Society, РИНЦ, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, BASE, ResearchBib, CiteFactor и багатьох інщих (детальніше)

На всі статті, опубліковані в "Східно-Європейському журналі передових технологій", встановлюються цифрові ідентифікатори DOI

 

podatstat_ukr

 
 

Банер

Автор (коллектив авторов), подавая рукопись в редакцию "Восточно-Европейского журнала передовых технологий",
соглашается со всеми требованиями к оформлению, подаче рукописи статьи и оплате
и несет полную ответственность в случае нарушения этих требований

© PC "TECHNOLOGY CENTER"