Баннер

Цикл семінарів

«Підвищення Webometrics рейтингу ВНЗ: практичні заходи»

Рівень 1 «НОВАЧОК» за 4 критеріями Webometrics рейтингу ВНЗ

5-8 лютого 2013 р.

Київ, просп. Перемоги, 37,
НТУУ “Київський політехнічний інститут”, Науково-технічна бібліотека


Інформаційний буклет (файл .pdf, 343k)

Організатором семінару виступило підприємство ПП "Технологічний Центр" (м. Харків). У семінарі взяли участь представники 19 вищих навчальних закладів з восьми регіонів України: Києва, Львівської, Донецької, Херсонської, Харківської, Черкаської, Запорізької та Одеської областей.

Головним лектором семінару виступив завідувач сектором Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка НТУУ "Київський політехнічний інститут" канд. історичн. наук Денис Володимирович Соловяненко - спеціаліст у галузі наукометрії, вебометрії та інформаційної діяльності, координатор проектів Асоціації УРАН "Наукова періодика України" та "Наука України у дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse Scopus".

Розповідає Денис Соловяненко:

«Взагалі, питання рейтингування університетів доволі цікаві. Відомо, що українські вищі навчальні заклади поки не представлені у більшості престижних рейтингів. Причина проста і вона неодноразово озвучувалася на всіх рівнях – критерії престижних рейтингів орієнтовані в більшості на оцінку наукової продуктивності за доволі високими стандартами. Застосування таких критеріїв, як, наприклад, “кількість Нобелівських лауреатів в університеті” призводить до “чорно-білого” поділу світового академічного сектору. Зрозуміло, стосується це не лише України.

   

Підхід Webometrics серйозно відрізняється тим, що їх критерії також направлені на оцінку наукового потенціалу, але інструментарій істотно інший, за допомогою якого можна оцінювати і отримувати ненульові показники не лише для найпотужніших університетів світу, але також і для ВНЗ середнього рівня. Тому за кількістю представлених університетів Webometrics серйозно ширший інших подібних рейтингів. Критерії рейтингу побудовані так, що для університету місце у Webometrics фактично вказує на те, як він представлений у глобальному науково-інформаційному просторі. В умовах тотальної інтернетизації це фактично означає “у інтернет-просторі”. Тому на семінари ми винесли цілий комплекс питань про все, що стосується веб-сайтів, цитованості, журналів, конференцій, блогів, принципів доступу та правил індексації, індексів та інформетричних показників, престижних наукометричних баз даних та безкоштовних інтернет-каталогів. Безліч концептів, про які щоденно говорять в університетах, часто не усвідомлюючи їх частинами однієї “мозаїки”.

В рамках семінарів першого рівня ми поставили завдання комплексно розказати про університет в епоху веб-комунікації, щоб все стало на свої місця у єдиній системі, й ні у кого не залишилося ніяких лакун сприйняття. Головна декларована мета – надання фахівцям університетів, що займаються питаннями рейтингу університету, практичних навичок з підвищення рейтингу ВНЗ. Фактично ж, ми намагалися говорити не лише про місця в рейтингу, а скоріше про природне щоденне підвищення значущості бренду університету, щоб мати успіх незалежно від того, які критерії застосують для його оцінки. Зрозуміло, ми згадували і суто утилітарні технологічні та організаційні підходи, застосовуючи які університети швидко підвищують позиції у Webometrics. Але в цілому хотілося донести думку, що розвиватися “під Webometrics” як і пристосовуватися до критеріїв інших рейтингів - не найкраща стратегія для університету.

Власне кажучи, цей семінар є тільки першою сходинкою, поза програмою залишилося багато цікавих і важливих питань, розгляд яких потребує наявності у слухачів цілісного бачення ролі та місця університету у системі наукових комунікацій. Ці питання заплановані для розгляду на наступних семінарах. Сподіваюся, що перший семінар надав необхідний базис і далі ми зможемо розглядати інноваційні технологічні концепти, розуміючи їх справжню значущість для університетів.»

Від організаторів говорить директор ПП «Технологічний Центр» Дмитро Дьомін:

«Нажаль, велика кількість потенційних бажаючих не встигла записатися на семінар. З огляду на зацікавленість багатьох ВНЗ України, ми плануємо проведення додаткового семінару Першого рівня. Незважаючи на напружений графік роботи семінару протягом чотирьох днів, учасники залишились задоволеними, бо отримали те, заради чого вони власне й приїхали на цей захід – необхідні знання та практичні навички. Як казали учасники семінару, «тепер багато стало зрозумілим – з чого треба починати або куди рухатись, щоб впливати на формування рейтингу ВНЗ». Дійсно так, бо формування рейтингу ВНЗ – це результат роботи не однієї людини, а цілої команди фахівців різних структурних підрозділів ВНЗ. Тож сподіваємось, що учасники семінару першого рівня і стануть головними координаторами в реалізації проекту підвищення рейтингу своїх ВНЗ. То ж чекаємо усіх зацікавлених на семінарі другого рівня «Просунутий», який стане наступною сходинкою на шляху підвищення Webometrics рейтингу ВНЗ. Проведення семінару другого рівня планується в травні 2013 року».

Враження і пропозиції учасників семінару

 
 

Автор (коллектив авторов), подавая рукопись в редакцию "Восточно-Европейского журнала передовых технологий",
соглашается со всеми требованиями к оформлению, подаче рукописи статьи и оплате
и несет полную ответственность в случае нарушения этих требований

© PC "TECHNOLOGY CENTER"