Banner
There are no translations available.

Коментарі редакції

 

Нарешті відбулося!

 

Українські законодавці внесли ясність в питання присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам – 22 лютого 2017 р. в Міністерстві юстиції України було зареєстровано за № 245/30113 НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ від 06.02.2017  № 174 «Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»

 

Для зручності надаємо посилання: Наказ (посилання), Наказ – нова редакція  (посилання)

 

Але чи стало усе зрозуміло науковцям? До нашого видавництва масово почали звертатися науковці з проханнями пояснити найбільш актуальні пункти закону. На базі цих запитань нами були сформовані коментарі та роз’яснення щодо нововведень та змін.

 

Давайте подивимось уважно на нову редакцію та надамо коментар тільки стосовно тих положень, що викликають масові запитання.

Категорія

Стаж роботи1

Публікації2

*Стажу-

вання

Сертифікат B2

або

альтернатива4

Пункт Наказу

Прим.

Вчене звання, на яке претендує науковець – Професор

Працівники вищих навчальних закладів

Не менш як 10 років

Не менше 2 у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science****

+

New

Офіційний

коментар

МОН

+

або

не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science

1– 5) абз. 1 п. 1,

роз. II

2– 5) абз. 2 п. 1,

роз. II

3– 3) п. 1, роз. II

4– 5) абз. 3 п. 1,

роз. II

 

Наукові працівники, які займаються науково-педагогічною діяльністю

Не менш як 15 років

Не менше 2 у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science****

+

New

Офіційний

коментар

МОН

+

або

не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science

1– 5) абз. 1 п. 1,

роз. II

2– 5) абз. 2 п. 1,

роз. II

3– 3) п. 1, роз. II

4– 5) абз. 3 п. 1,

роз. II

 

Працівники наукових установ

Не менш як 10 років

Не менше 3 у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science****

або монографія**

+

New

Офіційний

коментар

МОН

+

або

не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science

1– 4) абз. 1 п. 2,

роз. II

2– 4) абз. 2 п. 2,

роз. II

3– 5) п. 2, роз. II

4– 4) абз. 3 п. 2,

роз. II

Додатково: «які подготували не менше ніж трьох докторів філософії (кандидатів наук) – 6) п. 2, роз. II

 

Працівники вищих навчальних закладів, у тому числі закладів післядипломної освіти, яким не присуджено ступінь доктора наук

Не менш як 15 років

Не менше 4 у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science****

+

New

Офіційний

коментар

МОН

тільки В2

1– 3) п. 3, роз. II

2– 4) абз. 1 п. 3, роз. II

3– 5) п. 3, роз. II

4– 4) абз. 2 п. 3, роз. II

 

Вчене звання, на яке претендує науковець – Доцент

Працівники вищих навчальних закладів, у тому числі закладів післядипломної освіти

Не менше ніж 5 років

Не менше 1 у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science****

+

New

Офіційний

коментар

МОН

+

або

не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science

1– 4) п. 5, роз. II

2– 4) абз. 2 п. 5,

роз. II

3– 2) п. 5, роз. II

4– 4) абз. 3 п. 5,

роз. II

 

Вчене звання, на яке претендує науковець – Старший дослідник

Працівники вищих навчальних закладів або наукових установ, зарахованих на посади після обрання за конкурсом чи в порядку атестації

Не менше ніж 5 років

Не менше 2 у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science****

+

або***

New

Офіційний

коментар

 

МОН

+

або

не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science

1– 2) п. 7, роз. II

2– 2) абз. 2 п. 7,

роз. II

3– 3) п. 7, роз. II

4– 2) абз. 3 п. 7,

роз. II

 

* в країні, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) та/або Європейського Союзу (далі – ЄС), та підтверджено відповідними сертифікатами

** – відсутність достатньої кількості таких наукових праць може бути замінена публікацією монографії англійською мовою в одному з міжнароднихвидавництв, перелік яких визначається рішенням вченої ради

*** – взяли участь у роботі не менш як однієї наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у зазначених країнах(*)

**** – детальний коментар за посиланням 

 
 

Автор (коллектив авторов), подавая рукопись в редакцию "Восточно-Европейского журнала передовых технологий",
соглашается со всеми требованиями к оформлению, подаче рукописи статьи и оплате
и несет полную ответственность в случае нарушения этих требований

© PC "TECHNOLOGY CENTER"